انواع حساب

برنامه معرف

با به اشتراک گذاشتن خدمات اینگات بروکرز با شبکه مشتریان خود، یا با ارسال لینک شراکت یا ارسال در کانال ها و وب سایت های رسانه های اجتماعی خود، سود کسب کنید.

برنامه Refer and Earn ما ساده ترین راه برای یک مشارکت سودآور است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با ارسال لینک معرفی یا ارسال در کانال های محبوب رسانه های اجتماعی، خدمات ما را به شبکه مشتریان خود بگویید.

معرفی کنید و کسب درآمد داشته باشید

به شبکه مشتریان خود بگویید

به سادگی اینگات بروکرز را به شبکه مشتریان خود معرفی کنید و برای هر معرف که با ما ثبت نام می کند و با ما معامله می کند، کمیسیون دریافت کنید.

شبکه های اجتماعی

به سادگی اینگات بروکرز را به شبکه مشتریان خود معرفی کنید و برای هر معرف که با ما ثبت نام می کند و با ما معامله می کند، کمیسیون دریافت کنید.

چگونه کار می کند؟

share

لینک شراکت را به اشتراک بگذارید

اینگات لینک شراکت خصوصی خود را برای دعوت از شبکه مشتریان شما در اختیارتان قرار می دهد.

earn

کاربران تبدیل مشتری می شوند

کاربران یک حساب معاملاتی با اینگات بروکرزافتتاح می کنند.

earn

شما درآمد دارید!

شما برای هر معامله ای که مشتریان معرفی شده شما انجام می دهند، بدون توجه به نتیجه معاملاتشان، کمیسیون دریافت خواهید کرد

مزایای کلیدی برای شما!

پتانسیل کسب درآمد نامحدود

برداشت بدون کسری از کمیسیون

پشتیبانی اختصاصی به زبان های مختلف

امروز به برنامه معرف موفق ما بپیوندید!