nông nghiệp

Các mặt hàng nông sản có thị trường giao dịch sôi động kể từ những ngày đầu. Được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế và chính trị cũng như sự thay đổi thời tiết và khí hậu, các mặt hàng nông sản luôn mang đến những cơ hội giao dịch mới cho các nhà đầu tư. Kinh doanh nhiều loại hàng hóa nông nghiệp bao gồm lúa mì, đậu nành, ngô, cà phê và nhiều loại hàng hóa khác.

Cặp tiền Tên Quy mô Hợp đồng Hoa hồng Ký quỹ Mức chênh lệch giá Tháng giao dịch Ngày giao dịch Giờ giao dịch
ZC Corn 5,000 bushels (~127 metric tons) $10 3960$ Thả nổi Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZW Wheat 5,000 bushels (~ 136 metric tons) $10 3795$ Thả nổi Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZM Soymeal 100 short tons (~ 91 metric tons) $10 5445$ Thả nổi Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZS Soybean 5,000 bushels (~136 metric tons) $10 8250$ Thả nổi Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
  • Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.