im loại

Được biết đến rộng rãi là tài sản trú ẩn an toàn, giao dịch kim loại quý thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch đang tìm cách cân bằng danh mục đầu tư của họ và phòng ngừa lạm phát. Do giá trị nội tại của chúng, chúng đặc biệt có giá trị trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Với INGOT Brokers, bạn có thể đặt lệnh giao dịch vàng, bạc và đồng.

Cặp tiền Tên Quy mô Hợp đồng Hoa hồng Ký quỹ Mức chênh lệch giá Tháng giao dịch Ngày giao dịch Giờ giao dịch
GC Gold Futures 100 oz $10 %1 Thả nổi Feb-Apr-May-Jun-Aug-Dec Mon - Fri 01:00 - 24:00
SI Silver Futures 5000 oz $10 %2 Thả nổi Mar-May-Jul-Sep-Dec Mon - Fri 01:00 - 24:00
HG Copper Futures 25000 pounds $10 %3 Thả nổi Mar-May-Jul-Sep-Dec Mon - Fri 01:00 - 24:00
PL Platinum Futures 50 Troy oz $10 %5 Thả nổi Mar-May-Jul-Sep-Dec Mon - Fri 01:00 - 24:00
  • Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.