ETF

Được giới thiệu vào năm 1993, ETFs - Quỹ Giao dịch Ngoại hối hiện nay cực kỳ phổ biến đối với các nhà đầu tư vì chúng linh hoạt hơn trong giao dịch, do đó cung cấp các công cụ hữu ích để xây dựng và quản lý danh mục đầu tư đa dạng với chi phí thấp.

Cặp tiền Tên Quy mô Hợp đồng Hoa hồng Ký quỹ Ngày giao dịch Giờ giao dịch Khu vực
NUGT.ETF Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
UVXY.ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
UNG.ETF United States Natural Gas Fund 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
SPXS.ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
UCO.ETF ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
AMLP.ETF Alerian MLP ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
SDS.ETF UltraShort S&P500 ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
SLV.ETF iShares Silver Trust ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
LABD.ETF Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
VIXY.ETF ProShares VIX Short-Term Futures ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
QID.ETF ProShares UltraShort QQQ ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
TBT.ETF ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
XOP.ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
DUST.ETF Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
QQQ.ETF PowerShares QQQ ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
ERX.ETF Direxion Daily Energy Bull 3x Shares 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
LABU.ETF Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
UPRO.ETF ProShares UltraPro S&P 500 ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
AGG.ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
BND.ETF Vanguard Total Bond Market ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
BOTZ.ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
EWG.ETF iShares MSCI Germany ETF (EWG) 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
FIVG.ETF Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG) 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
GDX.ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
GOVT.ETF iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
IVV.ETF iShares Core S&P 500 ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
IWD.ETF iShares Russell 1000 Value ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
KRE.ETF SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
PFF.ETF iShares Preferred and Income Securities ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
SPY.ETF SPDR S&P 500 ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
VTV.ETF Vanguard Value ETF 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
XLE.ETF Energy Select Sector SPDR Fund 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
XLF.ETF Financial Select Sector SPDR Fund 1 $0.06 %20 Mon-Fri 16:30 - 23:00 -
XLRE.ETF Real Estate Select Sector SPDR Fund 1 $0.06 %20 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
VOO.ETF Vanguard 500 ETF 1 $0.06 %50 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
VTI.ETF Vanguard Total Stock Market ETF 1 $0.06 %50 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
QQQM.ETF Invesco NASDAQ 1 $0.06 %50 Mon - Fri 16:30 - 23:00 -
BITO.ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF 1 0.06 %20 - 16:30 - 23:00 Financial
  • Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.