Loại tài khoản

Châu Âu

Họ tên Cặp tiền Giá
E.ON EOAN.de11.51 Xem chi tiết
Commerzbank CBK.de9.67 Xem chi tiết
Deutsche Post DPW.GER- Xem chi tiết
Daimler AG DAI.GER75.58 Xem chi tiết
SAP SE Ger SAP131.94 Xem chi tiết
BASF BAS.de42.66 Xem chi tiết
BMW BMW97.27 Xem chi tiết
Bayer BAYN.de46.45 Xem chi tiết
Siemens SIE.de132.14 Xem chi tiết
Volkswagen Group VOW.de130.09 Xem chi tiết
  • Điều này bao gồm thông tin về quy mô hợp đồng cho tài khoản MT5
  • Quy mô hợp đồng trong tài khoản MT4 là 1 cổ phiếu/lot
  • Lệnh chờ: vào lệnh ở mức giá tốt trong ngày, không bao gồm SL/TP (lệnh sẽ bị hủy vào cuối mỗi ngày)