Vương quốc Anh

Cặp tiền Tên Quy mô Hợp đồng Hoa hồng Ký quỹ Ngày giao dịch Giờ giao dịch
AV.L Aviva plc 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
BARC.L Barclays PLC 500 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
GSK.L GlaxoSmithKline plc 10 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
HSBC.L HSBC Holdings plc 100 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
LLOY.L Lloyds Banking Group plc 2000 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
RIO.L Rio Tinto plc 10 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
RR.L Rolls Royce Holdings plc 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
SBRY.L J Sainsbury plc 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
STAN.L Standard Chartered PLC 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
TSCO.L Tesco PLC 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
VOD.L Vodafone Group Plc 500 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
BLND.L The British Land Company PLC 100 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
AML.L Aston Martin 10 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
BP.L BP PLC 100 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
ABDN.l Standard Life Aberdeen PLC 200 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
ITV.L ITV PLC 500 0.15% %15 Mon - Fri 10:00 - 18:30
NWG.L NatWest Group 500 0.15% %15 Mon - Fri 10:00- 18:30
  • Điều này bao gồm thông tin về quy mô hợp đồng cho tài khoản MT5
  • Quy mô hợp đồng trong tài khoản MT4 là 1 cổ phiếu/lot
  • Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).
  • Lệnh chờ: vào lệnh ở mức giá tốt trong ngày, không bao gồm SL/TP (lệnh sẽ bị hủy vào cuối mỗi ngày)

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.