Người giới thiệu

Giới thiệu các khách hàng mới cho INGOT Brokers để tăng thu nhập của bạn bằng cách nhận tiền hoa hồng mỗi khi họ thực hiện giao dịch

Chương trình IB đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của các doanh nghiệp và nhà giao dịch cá nhân. Chương trình này cung cấp các cơ hội độc đáo cho những nhà giao dịch sẵn sàng mở rộng và kiếm thu nhập thụ động thông qua việc giới thiệu các khách hàng mới đến với INGOT Brokers. Là một IB, bạn có thể kiếm tiền với mỗi nhà giao dịch mà bạn giới thiệu.

Các lợi thế chính của chương trình IB của chúng tôi

Cấu trúc hoa hồng IB hấp dẫn

Cấu trúc hoa hồng IB hấp dẫn

Quy trình giới thiệu khách hàng đơn giản

Quy trình giới thiệu khách hàng đơn giản

Nội dung Quảng bá bao gồm băng rôn, link và tiện ích

Nội dung Quảng bá bao gồm băng rôn, link và tiện ích

Hỗ trợ liên tục 24/5 với trình quản lý tài khoản riêng

Hỗ trợ liên tục 24/5 với trình quản lý tài khoản riêng

Cách thức hoạt động?

1
vector

Gửi yêu cầu của bạn với một nhấp chuột

2
vector

Sử dụng link đối tác để đăng ký cho khách hàng

3
vector

Giao dịch khách hàng

4
vector

Kiếm tiền hoa hồng

Tham gia chương trình IB thành công của chúng tôi hôm nay!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.