Chương trình Giới thiệu

Kiếm thêm thu nhập bằng cách chia sẻ các dịch vụ của INGOT Brokers với mạng lưới khách của quý vị, bằng cách gửi đường liên kết đối tác hay đăng tải trên các kênh và website mạng xã hội của bạn

Chương trình Giới thiệu và Kiếm tiền của chúng tôi là cách đơn giản nhất để có một mối quan hệ sinh lời. Tất cả những gì bạn cần làm là giới thiệu cho mạng lưới của mình về các dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi cho họ một liên kết đối tác hoặc đăng trên các kênh mạng xã hội phổ biến.

GIỚI THIỆU VÀ KIẾM TIỀN

Nói với mạng lưới của quý vị

Nói với mạng lưới của quý vị

Chỉ cần giới thiệu INGOT Brokers với mạng lưới của bạn và kiếm tiền hoa hồng bởi những người được bạn giới thiệu khi họ đăng ký và giao dịch với chúng tôi.

Mạng xã hội

Mạng xã hội

Quảng bá INGOT với các liên hệ của bạn và người theo dõi bạn trên các nền tảng mạng xã hội hoặc website và khuyến khích họ bắt đầu giao dịch với chúng tôi.

Nó hoạt động như thế nào?

Chia sẻ link IB

Chia sẻ link IB

INGOT sẽ cung cấp cho bạn link IB riêng để bạn có thể mời mạng lưới của mình.

Người dùng trở thành khách hàng

Người dùng trở thành khách hàng

Người dùng mở tài khoản giao dịch thực với INGOT Brokers.

Bạn đã kiếm được tiền!

Bạn đã kiếm được tiền!

Bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng cho mọi giao dịch của khách hàng được bạn giới thiệu, bất kể kết quả giao dịch của họ như thế nào

Lợi thế chính cho bạn!

Tiềm năng thu nhập không giới hạn

Rút tiền hoa hồng liền mạch

Hỗ trợ riêng bằng các ngôn ngữ khác nhau

Tham gia chương trình giới thiệu thành công của chúng tôi hôm nay!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.