Máy tính cho nhà giao dịch

Công cụ tính toán giao dịch của chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trước khi mở các vị thế.

Máy tính giao dịch của chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trước khi mở lệnh. quý vị cũng có thể đặt các giá chào mua và chào bán khác nhau và so sánh kết quả.

kết quả tính

Công thức tính

Điểm xoay

Điểm xoay = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Hỗ trợ & Kháng cự thứ nhất:

Kháng cự thứ nhất = (2 x Điểm xoay) – Thấp

Hỗ trợ thứ nhất = (2 x Điểm xoay) – Cao

Hỗ trợ & Kháng cự thứ hai:

Kháng cự thứ hai = Điểm xoay + (Cao – Thấp)

Hỗ trợ thứ hai = Điểm xoay – (Cao – Thấp)

Hỗ trợ & Kháng cự thứ ba:

Kháng cự thứ ba = Cao + 2 X (Điểm xoay – Thấp)

Hỗ trợ thứ ba = Thấp – 2 X (Cao – Điểm xoay)

Bạn cần hỗ trợ đăng ký? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi.

Cookies & Privacy:Cookie hỗ trợ chúng tôi trong việc bảo mật các hoạt động giao dịch của bạn và nâng cao hiệu suất trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi từ máy chủ web đến máy tính của bạn. Cookie được chúng tôi sử dụng không chứa bất kỳ dữ liệu khách hàng cá nhân hoặc thông tin tài khoản và mật khẩu. Click here để đọc thêm.