Quy định

Chúng tôi là công ty môi giới được quản lý toàn diện bởi ASIC và SVGFSA, do đó khách hàng có thể yên tâm rằng tiền của quý khách luôn được bảo vệ và an toàn trong mọi trường hợp

INGOT Brokers được cấp phép và quản lý bởi ASIC theo số 428015 và SVGFSA, số tham chiếu công ty 1386 LLC 2021.

tách riêng tiền vốn của khách hàng

INGOT Brokers follows a strict policy stipulating that all client funds must be kept fully segregated from INGOT Brokers’ own funds. Therefore, clients can rest assured that their funds are safe at all times.

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.