Loại tài khoản

Sao chép giao dịch

Sao chép giao dịch mang đến cho các chuyên gia giao dịch cơ hội tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chia sẻ chiến lược của họ với các nhà giao dịch mới bắt đầu, kinh nghiệm trung bình và thậm chí cả các chuyên gia khác để sao chép. Đây cũng là một giải pháp tuyệt vời cho những nhà giao dịch vẫn đang tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc những người đơn giản là không có thời gian để tự giao dịch. Điều này là do sao chép giao dịch cho phép họ tự động sao chép giao dịch của các chuyên gia.

copy trading

Làm thế nào để hưởng lợi với sao chép giao dịch?

copy trading
Bạn là một chuyên gia giao dịch với thành tích tốt và tỷ lệ thành công cao?
Hãy trở thành Nhà cung cấp chiến lược và kiếm lợi nhuận từ những người sao chép giao dịch của bạn.
copy trading
Bạn quan tâm đến giao dịch, nhưng không có thời gian hay kinh nghiệm để tự giao dịch?
Hãy đăng ký trở thành Người theo dõi, chọn một Nhà cung cấp chiến lược chuyên nghiệp và tự động hóa các giao dịch của bạn bằng cách sao chép giao dịch của họ.

Sao chép giao dịch giúp thúc đẩy…

 Kiến thức & kinh nghiệm giao dịch
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Thời gian rảnh
Thu nhập thụ động