Loại tài khoản

Quy định

Để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các quy định bảo vệ khách hàng, công ty và các cổ đông đã nhận được giấy phép từ một số cơ quan quản lý; các quy tắc và quy định sẽ khác nhau tùy theo khu vực tài phán mà bạn đăng ký nên hãy cân nhắc chúng.

INGOT Global Ltd.

INGOT Global Ltd được đăng ký tại Seychelles, với mã số công ty 8431005-1 và có giấy phép đại lý chứng khoán số “SD117” của Cơ  quan Dịch vụ Tài chính   Seychelles (FSA).

Địa chỉ:Unit 3, tầng 2, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles
Email thắc mắc chung :info@ingotbrokers.com
Email hỗ trợ:customerservice@ingotbrokers.com
Di động:002484345580
INGOT Brokers (Australia) Pty Ltd.

INGOT Brokers (Australia) Pty Ltd (ACN: 159 895 431, ABN: 87 159 895 431) là chủ sở hữu Giấy phép dịch vụ tài chính Úc (“Số 428015”) do Ủy ban  Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) cấp.

Địa chỉ:Tầng 21, 60 phố Margaret, Sydney NSW 2000, Úc
Số điện thoại:+61284883163
Email thắc mắc chung :info@ingotbrokers.com.au
Email hỗ trợ:customerservice@ingotbrokers.com.au
Fax:0061280385049
INGOT Financial Brokerage Ltd.

Ủy ban Chứng khoán Jordan (JSC) , thư số 3/1/02165/20 ngày 17/12/2020Địa chỉ:Building 5, phố Saeed Abu Jaber, Um Uthainah, Amman, Jordan
Email thắc mắc chung :info@ingotbrokers.com.jo
Email hỗ trợ:customerservice@ingotbrokers.com.jo
Số điện thoại:0096265885260
Di động:00962799532567
INGOT Africa Ltd.

INGOT Africa Ltd được đăng ký tại Cộng hòa Kenya (Số đăng ký PVT-JZUG9YA5) và có Giấy phép môi giới ngoại hối trực tuyến không giao dịch từ  Cơ quan thị trường vốn (CMA) của Kenya; Giấy phép số 173.

Địa chỉ:Unit C, tầng 4, Delta Chambers, Westlands, Nairobi
Email hỗ trợ:customerservice@ingotbrokersafrica.com
Di động:+254 111 193 877 /+254 727 174 174