Loại Tài khoản

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, với các điều kiện giao dịch cạnh tranh

Bất kể phong cách giao dịch hay mức độ kinh nghiệm như thế nào, chúng tôi luôn có các loại tài sản phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Tất cả các tài khoản giao dịch của chúng tôi đều cung cấp một số điều kiện giao dịch tốt nhất trong ngành.

Không có dữ liệu nào!

Vì sao nên mở tài khoản với INGOT Brokers?

Chênh lệch từ 0,0 pip

Chênh lệch từ 0,0 pip

Bảo đảm tiền vốn của khách hàng bậc 1

Bảo đảm tiền vốn của khách hàng bậc 1

Bảo vệ số dư âm

Bảo vệ số dư âm

Thực thi lệnh nhanh

Thực thi lệnh nhanh

Multilingual client support

Multilingual client support

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.