năng lượng

Giá các mặt hàng năng lượng liên tục biến động theo diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố khác, góp phần làm tăng giá dầu, điện và các nguồn năng lượng khác. Các nhà giao dịch đánh giá nguồn cung năng lượng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu ngày càng tăng. Điều này tạo ra các cơ hội giao dịch thú vị. Giao dịch hợp đồng giao ngay & hợp đồng tương lai đối với Dầu thô WTI, Dầu thô Brent và Khí tự nhiên.

Cặp tiền Tên Quy mô Hợp đồng Hoa hồng Ký quỹ Mức chênh lệch giá Tháng giao dịch Giờ giao dịch Ngày giao dịch
XTIUSD WTI Crude Oil 1000 barrels $10 %2 Thả nổi All Months 01:00 - 24:00 -
NG Natural Gas 10,000 MMBtu $10 %10 Thả nổi All Months 01:00 - 24:00 -
XBRUSD Brent Crude Oil 1000 barrels $10 %2 Thả nổi All Months 03:00 - 24:00 -
  • Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).

Sẵn sàng bắt đầu?

Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!

Need help registering? Watch our tutorial!

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.